GIÓ ĐÔNG

Ảnh: Sưu tầm


GIÓ ĐÔNG
Thu qua lạnh lẽo gió Đông về
Trơ trụi hoang tàn dạ tái tê
Vắng vẻ cô phòng sầu vĩnh viễn
Buồn tênh cảnh vật thảm lê thê
Lá hoa nhung nhớ luôn bi luỵ
Cây cỏ ngóng trông mãi não nề
Băng giá lâu rồi chưa ấm được
Cứ hòng tìm lại dẫu sơn khê
27/11/2022
Tú Sụn