BẮT GIAM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY THOÁT NƯỚC HÀ NỘI*

Ảnh: Sưu tầm


Ông này đồ đệ của ông Chung
Nhóm gian tham xưng bá xưng hùng
Vơ vét sạch ngân sách Hà Nội
Mãi đến giờ mới bị cáo chung

Sông thối, hồ hôi cái mỏ tiền
Sống bám vào đây sướng như tiên
Nhật Bản hữu hảo dùng công nghệ
Phá hỏng niêu cơm chúng tức điên

Mưu mô trắng trợn bọn lưu manh
Độc quyền, gian xảo đã hình thành
Nhập khẩu hoá chất về xử lý
Khiến hàng ngàn tỷ chúng cắp nhanh

Ông Hải hai man một mồm chung
Mồm ăn, mồm nói đớp lung tung
Xấu mặt Bí thư thành Hà Nội
Chắc giờ cũng phải bị cáo chung

Ngay chính thủ đô bị tung hoành
Bên cạnh Trung ương có gian manh
Một đống quan gian chuyên đục khoét
Tồn tại bao năm vẫn cứ đành
22/8/2020
Tú Sụn
* Ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, đã bị khởi tố để điều tra liên quan việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn TP Hà Nội.