“ATM THUỐC”*

Ảnh: Sưu tầm


Cây “ATM thuốc”
Một ý tưởng siêu nhiên
Trong thời kỳ siêu thực
Được mua không tốn tiền

Hào hứng về triển vọng
Điều trị bệnh “xa dân”
Điều trị bệnh “tham nhũng”
Lâu nay đang rất cần

Mấy chục năm “thuốc” ấy
Mấy chục năm phong trào
Tham nhũng tăng cấp số
Xa dân tăng mức cao

Miệng vẫn học học học
Lòng vẫn tham tham tham
Xa dân và tham nhũng
Tay vẫn làm làm làm

Bệnh xa dân, tham nhũng
Đã hết thuốc chữa rồi
Chúng cả bè cả nhóm
Luật cũng chịu thua thôi

Chúng nằm trong tư pháp
Chúng nằm trong thanh tra
Chúng nằm trong toà án
Đố mà lôi chúng ra

Trong cả một bộ máy
Đa số là quan gian
“Là bộ phận không nhỏ”
Loại ra đâu dễ dàng

Cây “ATM thuốc”
Kể ra cũng vui đây
Quan xa dân, tham nhũng
Có ép phê thuốc này?
13/5/2020
Tú Sụn
* Thủ tướng ấn nút ‘ATM thuốc’ chữa bệnh tham nhũng, xa dân