XỨNG ĐÁNG

Ảnh: Sưu tầm


Không sờn lòng rét buốt
Không lo sợ hiểm nguy
Dòng sông sâu hay cạn
Anh cũng không ngại gì

Thấy đồng loại bị nạn
Không may rơi xuống sông
Không một phút suy nghĩ
Anh gieo mình giữa dòng

Anh thật là dũng cảm
Đã cứu một mạng người
Bao ánh mắt khâm phục
Một gương tốt trên đời

Một hình ảnh tuyệt đẹp
Một con người đáng yêu
Một đạo đức chuẩn mực
Ở thời nay không nhiều

Biết bao người khâm phục
Anh, chàng trai Quảng Nam
Con người anh đẹp lắm
Tự hào là Việt Nam!
26/11/2018
Tú Sụn