DÂN CHÀI (hoạ thơ)

Ảnh: Giang Hoa


DÂN CHÀI
(Bài xướng)
Con đò khuất dạng ở đằng xa
Có phải vì do bão đập phà
Đẩy chiếc thuyền nan tìm bãi đậu
Quay về bến đảo lạc bờ qua
Hoàng hôn đã tắt trời đang lụn
Cuộc sống mà sao cảnh ngỡ là
Nỗi khổ người dân chài cực quá
Nhưng rồi họ vẫn kiếm đường ra
08.04.2022
Thơ: Giang Hoa

Hoạ bài DÂN CHÀI của Giang Hoa

DÂN CHÀI
Đằng đẵng quanh năm giữa biển xa
Trên môi điếu thuốc bập phì phà
Sóng to đội nắng hằng bươn chải
Gió lớn chao thuyền cũng vượt qua
Đời nhục vây quanh luôn miết vậy
Kiếp nghèo đeo bám mãi như là
Khó khăn cùng cảnh người lao động
Cuộc sống dân chài chẳng lối ra
9/4/2022
Tú Sụn