LẠ KÌ

Ảnh: Sưu tầm


Quản lý kinh tế lạ kì
Thực thi pháp luật ù lì lắm thay
Biết rằng tham nhũng lâu nay
Vẫn luôn tồn tại, từng ngày diễn ra
Nhưng chưa rầm rập cờ hoa
Công khai, hợp pháp, như là ngày nay
Dự án đội vốn liền tay
Hàng ngàn, vạn tỷ giỏi thay, bất ngờ
Ninh Bình, Nhà nước làm ngơ
Hải Phòng thừa thắng phất cờ xông lên
Biết không lãnh đạo bề trên
Có không tham nhũng thay tên, rẽ dòng
Mĩ từ “đội vốn” đẹp lòng
Tiền trong ngân sách chạy vòng túi tư
Báo đăng chưa rõ thực hư
Dạ đau, lệ ứa tâm tư rối bời
Thanh tra biết vậy chắc thôi
Chỉ riêng dân chúng đứng ngồi không yên
Còng lưng lao động ra tiền
Hàng trăm phí, thuế triền miên đóng vào
Đem lòng hy vọng, khát khao
Nước giàu dân mạnh, tự hào lắm thay
Ngờ đâu tình cảnh đắng cay
Tham quan đục khoét liền tay thế nầy
Trên trời mây những là mây
Dưới đất tham nhũng tràn đầy thế gian
Sống trong nghèo khổ hoang mang
Biết bao giờ được sang trang cuộc đời
15/7/2018
Tú Sụn