GIA ĐÌNH BUỒN

Ảnh: Sưu tầm


ĐẤT VỊ HOÀNG
Tác giả: Tú Xương (thủ vĩ ngâm)
Có đất nào như đất ấy không?
Phố phường tiếp giáp với bờ sông
Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng
Keo cú người đâu như cứt sắt
Tham lam chuyện thở rặt hơi đồng
Bắc Nam hỏi khắp người bao tỉnh
Có đất nào như đất ấy không?

(Hoạ bài ĐẤT VỊ HOÀNG của Tú Xương – hoạ nguyên vận – thủ vĩ ngâm)
GIA ĐÌNH BUỒN
Tưởng giàu mà rõ đúng là không!
Khoe đất mặt tiền, đất áp sông
Con hỏng ăn chơi, luôn chửi mẹ
Vợ hư đàn đúm, lại khinh chồng
Gian nan tháng kiếm thêm nhiều việc
Cực khổ ngày vô có ít đồng
Chán nản thành ra tên nghiện rượu
Tưởng giàu mà rõ đúng là không!
7/7/2021
Tú Sụn