LÁCH LUẬT*

Ảnh: Sưu tầm


Một cú lừa ngoạn mục
Bao cao su gia công
Mà khai là tái chế
Cán bộ vẫn thuận lòng

Hơi đâu bới thùng rác
Nhặt từng bao cao su
Hơi đâu mà súc rửa
Người nào tin là ngu

Tiện tay ai cũng vậy
Chơi xong vứt bồn cầu
Thì còn đâu để lượm
Mấy trăm ngàn cái đâu!

Nếu khai gia công lậu
Thì tội nặng phạt nhiều
Tịch thu hết công cụ
Là sạt nghiệp mất tiêu

Còn khai là tái chế
Chỉ phạt hành chính thôi
Vài trăm nghìn hết cỡ
Nhắc nhở là xong rồi

Gian thương mưu lách luật
Cán bộ biết cho qua
Vì đã ăn đút lót
Chứ có ngu đâu mà
27/9/2020
Tú Sụn
* Thu hơn 320.000 bao cao su đã qua sử dụng được tái chế? Bé cái nhầm!