BỊP BỢM

Anh: Sưu tầm


Rành rành là tội dâm ô
Thế mà toà án hồ đồ nói chưa
Đòi có “sờ bóp” là thừa
Công an giám định: trò lừa gian manh
Tiền nhiều chạy tội, chối quanh
Trớ trêu pháp luật, ma lanh đừng hòng
Làm sao che mắt cộng đồng
Video đã rõ chớ mong chìm xuồng
Tư pháp ta quá là buồn
Vặn cân bẻ móc ngọn nguồn bất lương
Ngày xưa ở chốn quan trường
Cũng chưa đến nỗi xem thường người dân
Xưa luật pháp bất vị thân
Nay luật pháp cóc cần trắng đen
Một là vì chỗ thân quen
Hai là quyền lực nó chèn, nể nang
Ba là tiền bạc phá ngang
Tội thành vô tội đàng hoàng ung dung
Chờ hồi tư pháp cáo chung
Người dân chịu mãi hoá khùng, thất kinh
Lần này xử Nguyễn Hữu Linh
Nếu mà trắng án dân tình nào nghe
Chúng là bịp bợm đã dè
Mong rằng Chính phủ răn đe cho chừa
23/7/2019
Tú Sụn