LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Ảnh: Sưu tầm


LÀM THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Làm thơ Đường luật rất gian nan
Thi hữu cùng nhau để luận bàn
Niêm luật chỉn chu đừng hấp tấp
Gieo vần xem kỹ chớ làm càn
Bệnh chừa hầu hết cho xuôi giọng
Đối chuẩn từng đôi có lớp lang
Rà soát kiểm tra bài trọn vẹn
Xong rồi ưng ý mới ra trang
11/7/2021
Tú Sụn