TẮT NGẤM MỘT NIỀM TIN

Ảnh: Sưu tầm


Mẹ dạy con muốn thoát nghèo phải học
Nên đêm ngày em cố gắng vươn lên
Luôn quyết tâm, luôn chí vững gan bền
Em đã đạt, thành thủ khoa sư phạm
Khi ra trường một tương lai ảm đạm
Không việc làm đành tích cực chăn heo
Vẫn gian nan, chăm lao động, vẫn nghèo
Một gia cảnh quá thương tâm, cùng cực
Của đất nước, một nhân tài đích thực
Nhưng ước mơ nho nhỏ cũng không thành
Mấy năm rồi trong chờ đợi mong manh
Lá tâm thư em gởi lên lãnh đạo
Vẫn biệt tăm, không một lời chỉ bảo
Chẳng lẽ nào cơ chế quá phũ phàng
Nếu em là con cháu của nhà quan
Thì cầm chắc đến nay là cô giáo
Số kiếp nghèo phải mang thân sầu não
Biết bao giờ xã hội có công bằng
Trọng nhân tài không cần nữa hay chăng
Đất nước này sẽ về đâu, nếu vậy
Quê hương em, em mến yêu biết mấy
Ấy thế mà tắt ngấm một niềm tin
Muốn góp công, muốn xây dựng giữ gìn
Mà bất lực, đứng nhìn trong tuyệt vọng
21/7/2018
Tú Sụn