TRỚ TRÊU*

Ảnh; Sưu tầm


Đất nước này không gì không thể
Miễn trong tay nắm được uy quyền
Chúng trắng trợn “di hoa tiếp mộc”**
Giàu thành nghèo, nghèo vẫn giữ nguyên

Đất nước này sao mà quái lạ
Tài cuốc ruộng; tham, dốt làm quan
Vậy: dê nhầm nhà gà đi lạc
Thường xảy ra, đâu phải nói oan

Đất nước này quá nhiều dối trá
Như: “miệng quan trôn trẻ” ngày xưa
Chúng xảo ngôn “chỉ hưu bảo ngựa”
Bộ máy toàn những kẻ lọc lừa

Chuyện về gói sáu mươi ngàn tỷ
Nhà nước chỉ cấp cho người nghèo
Để hổ trợ ảnh hưởng co vit
Về địa phương giàu cũng ăn theo

Danh sách toàn gia đình lãnh đạo
Có nhà lầu, cuộc sống giàu sang
Thành hộ nghèo, nhận tiền hổ trợ
Mặc hộ nghèo gào thét oán than

“Lãnh đạo” này không còn xứng đáng
Cần đổi thành “lãnh đạn” cho xong
Dân đỡ khổ, bộ máy trong sạch
Hết bất công dân mới yên lòng
25/8/2020
Tú Sụn
* Đợt cấp tiền cho người nghèo, hổ trợ khó khăn do dịch Covid 19, gói 60 ngàn tỷ của Chính phủ; nhiều địa phương bị lãnh đạo lợi dụng lập danh sách toàn gia đình, bà con của lãnh đạo có đời sống đầy đủ, có nhà lầu, thậm chí có cả ô tô… để nhận tiền hổ trợ; còn hộ cận nghèo và hộ nghèo bỏ ngoài danh sách, không được nhận tiền hổ trợ của Chính phủ!
** Nghĩa là “đổi trắng thay đen”