ĐÓN GIÓ

Ảnh: Sưu tầm


ĐÓN GIÓ
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Thơ ra khỏi bút thơ buồn
Ý tôi ra khỏi tâm hồn thì say
Gió xa đón gió xa bay,
Tôi đang hóng mát dưới cây ngô đồng.
Lời chàng cao vót từng không,
Càng xa càng nhớ, càng mong vô ngần.
Một mùa xuân với mùa xuân
Xuân xuân điểm chuyết hương ngần muôn hương

(Cảm tác nhân đọc bài ĐÓN GIÓ của Hàn Mặc Tử)
ĐÓN GIÓ
Buồn, say gì cũng là thơ
Vui, điên gì cũng là thờ thẫn thôi
Chiều nay gió lộng xa khơi
Gió không chịu gió chỗ ngồi ta đây
Chiều nay gió quyện cùng mây
Gió không chịu xuống lòng rày buồn tênh
Một vùng trời đất mông mênh
Nhớ ai, ai nhớ mà nên nỗi này
Càng thương càng nhớ càng say
Càng điên càng thấy u hoài vô biên
Lạy trời xin tỏ niềm riêng
Khiến cho người ấy xuống miền thơ tôi
Mùa thu, mùa thu lá rơi
Vàng ươm, cháy cả khung trời mộng du
19/7/2021
Tú Sụn