VÌ SAO

Ảnh: Sưu tầm


Cứ hỏi vì sao đến nước này
Ngàn lần tủi nhục vạn đắng cay
Vướng điều thất đức đành hổ thẹn
Một đời ảo mộng tỉnh như say

Cứ hỏi vì sao không thể quên
Văng vẳng lời yêu thuở còn bên
Trong mơ vẫn thấy người năm ấy
Vẫn khát khao mong được “bắt đền”

Cứ hỏi vì sao của người ta
Vẫn còn ấp ủ vẫn thiết tha
Đã là không thể, không màng đến
Lảng vảng mà chi những trăng hoa

Cứ hỏi vì sao trời vẫn trong
Mỗi chiều vẫn nhớ vẫn ngóng trông
Lang thang thờ thẫn trên đồi vắng
Vẫn thấy yêu thương ngập cõi lòng
17/3/2019
Tú Sụn