THẤT BẠI

Ảnh: Sưu tầm


THẤT BẠI
Điều hành chỉ đạo mãi là bôi
Sáng tối cắp ô lãng phí, tồi
Lộc lớn vẫn đầy thu để hưởng
Lương cao cứ đủ lãnh mà xơi
Cồng kềnh guồng máy thừa biên chế
Phức tạp cơ quan thiếu chỗ ngồi
Hô giảm bao lần nhưng thất bại
Tiền tươi ngân sách chịu dần vơi
24/6/2022
Tú Sụn