OAN CHO NGƯỜI BÁN VÉ SỐ

Ảnh: Sưu tầm


Hồ Kinh Ka! Anh Hồ Kinh Ka!
Đường đường là một giám đốc sở
Bị khùng không mà nên khó ở
Ngứa mồm sao ăn nói ba hoa

Anh chém gió vô tiền khoáng hậu
Cho người nghe điếng óc, rụng rời
Bán vé số tháng lời trăm triệu
Họ vẫn nghèo, nghèo lắm anh ơi

Cơ quan thuế nếu mà nghe thấy
Thì làm sao trốn thoát được đây
Ba mươi phần trăm thuế thu nhập
Đào đâu ra, chỉ tấm thân gầy

Có một bận ông Giàng Su Phở
“Bán vé số có thu nhập cao”
Nên giờ anh vẫn còn ấn tượng
Mà sinh ra ăn nói tào lao

Oan cho người đi bán vé số
Cũng tại vì óc bé của anh
Họ bần cùng mà anh còn giễu
Đúng là loài tàn nhẫn, lưu manh
28/5/2018
Tú Sụn