SAO LẠI THẾ! CÒN LÀM LÃNH ĐẠO**

Ảnh: Sưu tầm


Sao lại thế! còn làm lãnh đạo?
Một quan tham có cở kia mà
Mới kỷ luật cách chức về đảng
Về chính quyền không lẽ được tha?

Sao lại thế! Nhân tài đã hết?
Hay ông ta tài trí hơn người
Đã kết luận vi phạm nghiêm trọng
Bổ nhiệm chi thiên hạ họ cười

Sao lại thế! Bỏ qua truy tố?
Dân đang chờ mỏi cổ lâu rồi
Hay là cùng một nhóm lợi ích
Huề cả làng thì rất lôi thôi

Sao lại thế! Chính quyền thành phố?
Suy nghĩ gì về Tất Thành Cang?
Chuỗi vi phạm đã thành hệ thống
Giờ vẫn dùng? Dân chúng hoang mang!
31/3/2019
Tú Sụn
** Sau khi bị cách chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Cang được phân công qua ban định hướng nội dung nghiên cứu lịch sử thành phố, giữ chức Phó ban chỉ đạo công trình “lịch sử thành phố”.