THẦM YÊU

Ảnh: Sưu tầm


THẦM YÊU
Lần đầu vừa gặp đã thầm yêu
Bởi dáng xinh tươi nét mỹ miều
Môi thắm dịu dàng càng thích thú
Má hường vui tính lại cô liêu
Muốn can đảm thử lăm le sớm
Tính bạo mồm toan tán tỉnh liều
Ấy thế định thần rồi chẳng dám
Trong lòng đoán sợ bị nàng kiêu
25/9/2020