TẠI SAO DÂN QUỲ LẠY NHÀ QUAN

Ảnh: Sưu tầm


Quan nói vịt dân nói gà
Ông chẳng bà chuộc thật là hoang mang
Dân nói là dân khai hoang
Đất có sổ đỏ, đất đang trồng mì
Mì còn non, chưa đến kỳ
Chưa thu hoạch được, dân quỳ xin quan
Còn quan thì cố nói ngang
Là đất dự án trồng càn là sao
Bồi thường chẳng đáng là bao
Dân chưa thống nhất đã đào xới tung
Xót của nên đã phát khùng
Làm điều nông nỗi, khốn cùng đấu tranh
Nông dân vốn dĩ hiền lành
Giờ lâm hoàn cảnh biến thành phạm nhân
Nóng lòng một nhóm người thân
Thắp nhang quỳ lạy nhà quan ồn ào
Ai ơi thương lấy đồng bào
Thân cô, nghèo khổ, đâu nào du côn
Vì dân mới được suy tôn

19/8/2018
Tú Sụn