PHẢN CẢM

Ảnh: Sưu tầm


Biết rằng đức Phật từ bi
Có trèo lên bụng mần gì cũng xong*
Nên em bạo dạn chơi ngông
Thử xem Phật đã xiêu lòng hay chưa
Tham sân si em có thừa
Chửi ai thì chửi hãy chừa em ra
Vì em yêu Phật ấy mà
Có chút phản cảm cũng là tại tâm
Chao ơi một cảnh trời gầm

17/2/2019
Tú Sụn
* Cô gái nằm trên bụng Phật selfie