NẮNG MIỀN TRUNG

Ảnh: Sưu tầm

NẮNG MIỀN TRUNG
Nắng chi nữa tá tháng rồi
Nóng ran hừng hực núi đồi như thiêu
Lòng sông cỏ mọc tựa triều
Cát co ro cảnh đìu hiu đợi chờ
Đồng xa cây dại lơ thơ
Đất đau nứt nẻ, bến bờ rêu bong
Chim muông chịu đói xót lòng
Cá cua… ngày ấy giờ không còn gì
Có người cầu thực ra đi
Ai ai cũng rõ vân vi xứ mình
Cảnh nghèo sau trước đinh ninh
Thế nhưng vẫn mãi thắm tình quê hương
Miền Trung gắn bó yêu thương
Chung lòng chung sức hỗ tương nhau cùng
17/10/2023
Tú Sụn