TỘT CÙNG UẤT ỨC

Ảnh: Sưu tầm


Đọc bài báo về khu dân cư An Phú
Lòng căm hờn lên tận cổ, ngậm đắng cay
Hồi tưởng lại sống dưới thời bọn phong kiến
So sánh thì cũng không khác với thời nay

Vì uất ức thay cho người dân Mộ Đức
Tôi xin gọi mấy ông lãnh đạo bằng thằng
Thời Mỹ ngụy đốt nhà cũng còn mảnh đất
Sao bây giờ như bị cướp đến trắng răng

Lệnh giải tỏa chúng bồi thường giá bèo bọt
Dân chưa đi, chúng đổ đất nhà thành ao
Dân cùng cực nhưng mấy thằng làm lãnh đạo
Mãi thờ ơ trong im lặng! Hỏi tại sao

Hay chúng đút, ngậm tiền rồi thành loài hến
Dân bầu lên chỉ là để phục vụ dân
Mà giờ đây mắt như mù, tai như điếc
Mấy thằng quan mà như thế dân không cần

Nên nhớ rằng chế độ ta là tốt đẹp
Mấy thằng bây cũng tất cả là đảng viên
Phải tự biết luôn chấp hành nghiêm luật pháp
Chớ có lờn người dân sẽ không để yên

Xin đề nghị các cơ quan, và báo chí
Vào cuộc ngay vì lẽ phải với công bằng
Hãy nhận thấy người dân nghèo luôn cùng cực
Mà mấy thằng làm lãnh đạo chỉ biết ăn!
7/6/2018
Tú Sụn