THU NHỚ


Xa tít trời cao những đám mây
Giương hồ bóng liễu gió lung lay
Ngóng trông dõi mắt chân trời tận
Sầu thảm rầu rầu rũ bóng cây
Mặt đất vàng hoe màu cảm mến
Tầng cao tím sẫm ánh mong hoài
Đau buồn, cám cảnh này ai tỏ
Đứt ruột bầm gan biết có hay
06/8/2017
Tú Sụn