THU NHỚ


Xa tít trời cao những đám mây
Bóng liễu gương hồ gió lung lay
Ngóng trông dõi mắt chân trời tận
Sầu thảm rầu rầu nghiêng bóng cây
Mặt đất vàng hoe màu thương mến
Tầng cao tím sẫm ánh mong hoài
Đau buồn, cám cảnh này ai tỏ
Đứt ruột bầm gan có ai hay
06/8/2017
Tú Sụn