HÓI MÍT CHIỀU TÀ


Chiều tà Hói Mít xứ Lăng Cô
Thác đổ rầm rì đá nhấp nhô
Róc rách suối reo ngân thánh thót
Rì rào gió thổi vẳng mơ hồ
Dừng chân tiên giới nơi này vậy
Vãn cảnh bồng lai! có phải mô?
Dòng nước trong veo trời bảng lảng
Chiều tà Hói Mít xứ Lăng Cô
15/4/2021
Tú Sụn