NHÂN ĐỌC BÀI BÁO*

Ảnh: Sưu tầm


Hà Nội tự hào có Đức Chung
Một ông cao cả, một ông khùng
Cùng tên nhưng khác về tính khí
Nên chớ có nhầm tên Đức Chung

Nể phục Đức Chung huấn luyện viên
Khiêm tốn, giỏi giang lại rất hiền
Góp công vun đắp nền bóng đá
Trung thực vô tư, chẳng vì tiền

Ngao ngán Đức Chung ỷ quan quyền
Lắt léo, lộng ngôn rất là phiền
Mưu mô, tư lợi nên liều lĩnh
Ma mãnh ma lanh chỉ vì tiền

Hà nội tự hào có Đức Chung
Làm nên chiến thắng rất oai hùng
Bảo vệ thành công chức vô địch
Cả nước vui mừng khen Đức Chung

Hà Nội đau buồn có Đức Chung
Tham lam lươn lẹo đến khôn cùng
Hồ Tây, Tô Lịch quanh năm thúi
Cả nước nản lòng chê Đức Chung
9/12/2019
Tú Sụn
* Người Hà Nội tự hào vì có ông Đức Chung.