VỪA ĐẤM VỪA XOA*

Ảnh: Sưu tầm


Từ cơ sở đến cấp trên
Vừa dốt vừa ẩu mới nên nỗi này
Nếu là trồng một cái cây
Chỗ chưa hợp lý chuyển ngay là thường
Đằng này dự án môi trường
Đầu tư trăm tỷ biết đường nào ra
Không hợp lý dân họ la
Gây ô nhiễm dân kêu ca đúng rồi
Lâu nay xử lý đã tồi
Vũ lực đàn áp buông lời răn đe
Vì chân lý nên không nghe
Bấy lâu lãnh đạo gầm ghè với dân
Nỡ nào bảo thủ bất nhân
Đồng bào đùm bọc tương thân kia mà
Lần này công bố thanh tra
Vờ vịt đổ lỗi qua loa làm màu
Đe doạ trước vỗ về sau
Chiêu bài lố bịch mà đau đớn lòng
Điều mà dân muốn dân mong
Là không ô nhiễm cộng đồng dân cư
Đề nghị chủ tịch, bí thư
Hãy ra quyết định chuyển từ hôm nay
Người dân tốn biết bao ngày
Kiên trì tranh đấu, đắng cay đã nhiều
“Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn còn chế độ hãy yêu dân mình” **
15/2/2019
Tú Sụn
* Nói về dự án nhà máy rác Đức Phổ
** Phỏng theo ca dao