ẤU TRĨ*

Ảnh: Sưu tầm


Luật Cảnh vệ quy định
Việc bảo vệ yếu nhân
Ban Thường vụ tỉnh uỷ
Trong danh mục không cần

Cả một ban thường vụ
Và Giám đốc công an
Mà không hiểu gì luật
Nên bàn nhau làm càn

Bàn nhau chi gần tỷ
Để lắp ca me ra
Cổng nhà riêng của xếp
Báo chí liền kêu ca

Đến giờ mới tỉnh ngộ
Bèn kiểm điểm, thu hồi
Dẫu biết là sai trái
Nhưng sự việc đã rồi

Toàn cán bộ lãnh đạo
Tỉnh uỷ tỉnh Long An
Thật là quá ấu trĩ
Tỉnh nghèo mà chơi sang

Theo chủ trương nhà nước
Dân tự bỏ tiền làm
Dẫu còn đang nghèo khó
Lãnh đạo thì quá tham
1/10/2019
Tú Sụn
* Sóc Trăng chi gần 1 tỷ lắp camera tại nhà riêng 16 cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy.