PHÍ THUẾ XĂNG CAO LÀ TỰ SÁT

Ảnh: Sưu tầm


PHÍ THUẾ XĂNG CAO LÀ TỰ SÁT
Đã ngu chức trọng cũng ngu
Đã mù có mắt cũng mù là đây
Ai đời con chạch leo cây
Oái oăm ở đất nước này lâu nay
Thuế gì mà quá đắng cay
Phí gì bóp cổ trói tay dân mình
Thế này không thể thuận tình
Làm sao có thể mưu sinh bình thường
Vì thuế giá cả nhiễu nhương
Doanh nghiệp thua lỗ, thị trường rối ren
Mất cạnh tranh khó bon chen
Ắt phải đóng cửa tắt đèn cho yên
Nhè xăng nặng thuế thu tiền
Tác động tiêu cực dĩ nhiên hơn nhiều
Khiến nền kinh tế liêu xiêu
Đó là tự sát, là điều ngu si
21/2/2022
Tú Sụn