CẦM LÒNG…


Anh tự nhủ rằng cố được không
Trước em luôn đã gắng cầm lòng
Mắt môi như tượng tâm hoài tưởng
Da dáng tựa tranh dạ mãi hòng
Nếu được, mừng vui cho thoả nguyện
Bằng chưa, hy vọng để chờ mong
Trời ơi! tuyệt diệu, “làn thu thuỷ”*
Biết có giả đò mãi được không
1/7/2021
Tú Sụn
* Truyện Kiều của Nguyễn Du