ĐIÊU TÀN

Ảnh: Sưu tầm


Giữa chừng xuân bão giông ập đến
Lá lìa cành hoa rã nhuỵ phai
Đời điêu tàn bơ vơ cô độc
Còn gì đâu ngoài tiếng thở dài
18/4/2020
Tú Sụn