KHÔNG THỂ LÀ CÔNG AN*

Ảnh: Sưu tầm


Công an chi lạ vậy trời
Lu loa, vu cáo, gieo lời điêu ngoa
Nơi công cộng đông người ta
Ầm ĩ to tiếng như là khùng điên
Vụ này không thể để yên
Cấm bay và phải phạt tiền làm gương
Hành động sai trái trăm đường
Xấu xa bợm trợn coi thường thanh danh
Đề nghị cho ra khỏi ngành
Đạo đức, tư cách rành rành xấu xa
Bà Hiền đại náo sân bay!

22/8/2019
Tú Sụn
* Nữ hành khách có lời lẽ thoá mạ nhân viên hàng không, chống người thi hành công vụ tại sân bay Tân Sơn Nhất là cán bộ công an quận Đống Đa, Hà Nội.