THÔNG TƯ NGỚ NGẨN**

Ảnh: Chụp màng hình


Một Thông tư lạ đời, ngớ ngẩn
Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn
Về thức ăn chăn nuôi gia súc
Đọc lướt qua đã thấy hết hồn

Do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký
Những sản phẩm được phép lưu hành
Quy định từng loại chắc như bắp
Nếu chấp hành: da tái mặt xanh

Có nghĩa là tất cả sản phẩm
Mà danh mục Thông tư không nêu
Nếu sử dụng là bất hợp pháp
Người chăn nuôi hết chỗ mà kêu

Còn biết bao các loại củ quả
Các loại rau sử dụng bao đời
Các loại đạm nhiều nguồn khác nữa
Phải đem đi tiêu huỷ mà thôi

Sao không ra danh mục ngược lại
Là sản phẩm cấm không được dùng
Người chăn nuôi dễ dàng thực hiện
Và không chê quan lớn bị khùng

Cần rút lại Thông tư vừa ký
Hiệu lực từ mười một tháng hai
Số không hai/hai không mười chín
Là Thông tư vừa tệ vừa sai
12/3/2019
Tú Sụn
**Thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT Danh mục thức ăn chăn nuôi theo tập quán.