YÊU NƯỚC

Ảnh: Sưu tầm

Tổ quốc thân yêu có chiến tranh
Muôn người tha thiết giữ yên lành
Đồng lòng quyết chí vui cùng bước
Chung sức bền gan, chết cũng đành
Gác lại riêng tư đi chiến đấu
Hy sinh hạnh phúc nguyện tung hoành
Hiểm nguy chẳng ngại không lùi bước
Nối gót ông cha mãi xứng danh
8/5/2021
Tú Sụn