GIÁO SƯ SỬ HỌC TỒI

Ảnh: Sưu tầm


Là một giáo sư sử
Lại có bộ óc tồi
Chả hiểu gì về sử
Ngu muội quá! Than ôi!

Là giáo sư sử học
Tên ông: Phạm Hồng Tung
Sao mà kém cỏi thế
Hay là ông bị khùng

Ông nói cần “hoà giải”
Với bọn Tàu ác ôn
Một luận điệu bậy bạ
Mà ông cho là khôn

Cho ông này viết sử
Sẽ bóp méo vo tròn
Chẳng còn gì là sử
Đúng không bằng trẻ con

Tốn biết bao xương máu
Quân dân ta kiên cường
Đánh tan quân bành trướng
Mà ông ta xem thường

Nếu như ông: mất nước
Sợ Tàu đến bây giờ
Ông quá là hèn nhát
Nên cứ nói bá vơ

Lịch sử là lịch sử
Phải nêu cao hằng ngày
Trang hào hùng dân tộc
Không được phép đổi thay
16/2/2019
Tú Sụn