QUAN CHỨC SAI PHẠM VẪN LÊN CHỨC

Ảnh: Sưu tầm


Làm quan sai phạm mới có tiền
Có tiền chạy chọt mới được yên
Có tiền mua chức cao hơn nữa
Có chức cao hơn dễ làm tiền

Đời này kiếm chức để làm giàu
Thế nên quan chức mới ganh nhau
Đếch cần đạo đức hay liên sỉ
Thủ đoạn đê hèn để tiến mau

Muốn kiếm tiền nhiều phải mua quan
Làm quan mưu lợi mới an nhàn
Nơi nào cũng có nhóm lợi ích
Cấu kết với nhau để ăn gian

Quan chức sai phạm chỉ vì tiền
Quyết kiếm ra tiền để mua “tiên”
Quan trên vì tiền nên bán chức
Xã hội bây giờ quá đảo điên

Cái vòng luẩn quẩn của lòng tham
Nhiều tiền mua chức ai cũng ham
Thế nên sai phạm vẫn lên chức
Đó là đặc điểm bọn quan tham
22/9/2019
Tú Sụn