LÒNG SON


Tình yêu tuyệt diệu ánh vàng son
Dẫu có phong ba chẳng héo hon
Danh vọng phù du rồi sẽ hết
Tiền tài lai láng cũng không còn
Đưa trao chân thật là miên viễn
Đón nhận yêu thương ắt sắt son
Ước nguyện từ đây cùng một dạ
Lòng son nhất định mãi vuông tròn
22/5/2021
Tú Sụn