THẦM YÊU

Ảnh: Sưu tầm minh hoạ


THẦM YÊU
Đoá hoa rực rỡ nét yêu kiều
Tự buổi ban đầu đã thấy xiêu
Cứ ước chớ nên theo đuổi mãi
Hằng mong đừng phải nhớ nhung nhiều
Đêm nằm thao thức hòng duyên phận
Ngày ngóng mơ màng trổ tuyệt chiêu
Dai dẳng tháng ngày không dám nói
Bơ phờ thơ thẩn bởi thầm yêu
25/10/2023
Tú Sụn