NỖI ĐAU CỦA DOANH NGHIỆP**

Ảnh: Sưu tầm


Một đất nước muốn phát triển
Và người dân có việc làm
Thì phải mở nhiều doanh nghiệp
Cần cấm cửa bọn quan tham

Nhưng quan tham nhiều như kiến
Chúng thành đoàn đi kiểm tra
Hết đoàn này đến đoàn khác
Khiến doanh nghiệp thầm kêu ca

Những thanh tra không cần thiết
Nhưng cũng phải rải phong bì
Rồi nhất thiết đi ra quán
Và tất cả doanh nghiệp chi

Nhiễu nhương đó hết chịu nỗi
Để tồn tại cố gồng mình
Nhưng một số phải phá sản
Chính phủ biết vẫn làm thinh

“Trên kiến tạo, dưới kiến cắn”
Tăng chi phí, phải bôi trơn
Biết khi nào hết làm luật
Để doanh nghiệp đỡ đau hơn
2/4/2019
Tú Sụn
** Thủ tướng nói chấn chỉnh vấn nạn thanh, kiểm tra doanh nghiệp từ năm 2016 đến bây giờ vấn nạn vẫn như cũ!