LÝ CÙN TÌNH CẠN

Ảnh: Sưu tầm


Tại phường Hiệp Bình Chánh
Quận Thủ Đức, lạ lùng
Họ lý cùn tình cạn
Thật khốn nạn, điên khùng

Ông trời con phường xã
Là lãnh chúa một vùng
Coi dân như giẻ rách
Coi trời chưa bằng vung

Với dân chỉ kiếm chác
Với nước thì ăn gian
Loại đầu trâu mặt ngựa
Thế mà gọi là quan

Con đường hẻn lầy lội
Dân bỏ tiền sửa sang
Viện lý do không phép
Lệnh đào xới tan hoang

Nếu đem ra để hỏi
Cả thế giới loài người
Quan phường làm như vậy
Có nhục nhã hổ ngươi?

Thấy căm thù tột độ
Bọn quan lại ngu đần
Mất uy tín Nhà nước
Luôn gây hại cho dân

Quan Xã hội chủ nghĩa
Phải tận tuỵ công minh
Quan phường này phản cảm
Gây phẫn nộ bất bình

Đề nghị quận Thủ Đức
Phải xử lý nghiêm minh
Chúng làm xấu chế độ
Chúng ức hiếp dân mình
30/9/2018
Tú Sụn