THU NÀY KHÔNG EM

Ảnh: Sưu tầm


THU NÀY KHÔNG EM
Liễu rũ bên hồ lẫn khói sương
Lá vàng lã chã khoả con đường
Đồi hoang cỏ úa ùa hiu quạnh
Bến vắng lau tàn thấy thảm thương
Ngày ấy yêu đương dâng ước vọng
Bây giờ cách biệt ngấm sầu vương
Thu này giá lạnh triền miên mãi
Càng thấy tăng thêm nỗi đoạn trường
6/9/2023
Tú Sụn