LÃNH ĐẠO TỒI

Ảnh: Sưu tầm


Từ ông Nhạ trở xuống
Đều là lãnh đạo tồi
Ngành giáo dục cả nước
Đều có chuyện lôi thôi

Sách giáo khoa làm loạn
Bộ giáo dục lặng câm
Nhóm lợi ích giáo dục
Vơ vét quá nhẫn tâm

Cấp bằng không cần học
Đang diễn ra công khai
Ở trường nghề Hà Nội
Ông Nhạ thật rất tài

Trường học ở miền núi
Còn tệ hơn chuồng bò
Lãnh đạo ngành mặc kệ
Địa phương cũng chẳng lo

Đánh nhau như cơm bữa
Học trò đánh học trò
Trò đánh thầy, ngược lại
Xử lý cứ vòng vo

Cổng trường hơn trăm triệu
Sập chết ba học sinh
Bởi vì không cốt thép
Đã rút rột công trình

Đầu têu là ông Nhạ
Lãnh đạo tồi lâu nay
Tại sao không từ chức
Cho người khác lên thay
12/9/2020
Tú Sụn