ANH GỌI TÊN EM

 


Đêm tàn rượu đắng, rượu đầy vơi
Ngoài trời u uất giọt mưa rơi
Loan của ngày nao Loan đâu nữa
Đâu nữa ngày nao hỡi Loan ơi

Cách biệt nghìn trùng nơi viễn xứ
Gieo sầu tràn ngập khắp trần gian
Rượu cạn không vơi cơn sầu muộn
Nỗi lòng nhung nhớ bóng hình Loan

Mười bốn tháng năm ngày nghiệt ngã
Mỗi đứa mỗi nơi mãi chia lìa
Anh gọi tên Loan – rầu thảm thiết
Vạn lần gào nghẹn trước mộ bia

Rượu đắng không qua lòng cay đắng
Nuối tiếc thương đau lệ tuôn tràn
Ngậm tủi nuốt hờn mình nhu nhược
Kiếp này anh đã để mất Loan

Đêm tàn rượu đắng, chỉ một mình
Từ nay cô quạnh suốt bình sinh
Loan của anh đâu? Sao lại nỡ?
Chia cách đôi nơi một cuộc tình
16/6/2019
Tú Sụn