XUÂN BUỒN

Ảnh: Sưu tầm

Hương toả cúc xinh đẹp dáng xuân
Gió theo ong bướm lượn không ngừng
Sương mờ phủ liễu màu thâm sẫm
Nắng nhạt hong mai sắc thắm bừng
Thương mến vợ chồng luôn ước đã
Quý yêu con cháu mãi mơ từng
Vương buồn phận lẻ ngờ đâu có
Nương náu kiếp trần đẹp dáng xuân
5/8/2021
Tú Sụn

Đọc ngược từ dưới lên)
Xuân dáng đẹp trần kiếp náu nương
Có đâu ngờ lẻ phận buồn vương
Từng mơ mãi cháu con yêu quý
Đã ước luôn chồng vợ mến thương
Bừng thắm sắc mai hong nhạt nắng
Sẫm thâm màu liễu phủ mờ sương
Ngừng không lượn bướm ong theo gió
Xuân dáng đẹp xinh cúc toả hương
5/8/2021
Tú Sụn
P/s Có thể đọc:
1. Bỏ 3 chữ cuối câu đọc xuôi
2. Bỏ 2 chữ đầu câu đọc xuôi
3. Bỏ 3 chữ cuối câu đọc ngược từ dưới lên
4. Bỏ 2 chữ đầu câu đọc ngược từ dưới lên