ĐẤU GIÁ ĐẤT*

Ảnh: Chụp báo Tiền phong


Nghe Thủ tướng chỉ đạo
Mà cứ thấy sao sao
Đất quan ăn gần hết
Giờ còn đấu với đào

Hàng chục tên bị bắt
Đất có thu được đâu
Còn hàng trăm tên nữa
Đấu hiệu quả? Còn lâu

Thủ tướng nói cũng đúng
Nếu mấy chục năm rồi
Mà đấu có hiệu quả
Thành phố đã lên ngôi

Lâu nay trong thành phố
Có hàng trăm quan gian
Chúng đã vơ vét sạch
Biết bao nhiêu đất vàng

Nếu đất vàng không mất
Hàng trăm tỷ đô la
Tha hồ mà xây dựng
Tha hồ mà hoan ca

Để đấu giá hiệu quả
Thu về được nhiều tiền
Thành phố phải thay máu
Là nhiệm vụ đầu tiên

Trung ương phải kiên quyết
Tống hết bọn quan tham
Đang cai trị thành phố
Rồi làm gì thì làm
24/8/2020
Tú Sụn
* Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, nếu thành phố Hồ Chí Minh đấu giá đất hiệu quả thì hoàn toàn đủ nguồn lực cho phát triển các công trình kết cấu hạ tầng trọng yếu của thành phố và liên vùng.