ĐẾN KHI SÁNG MẮT

Ảnh: Sưu tầm


Ở đời bốc phét huênh hoang
Đến khi sáng mắt đã tàn màu hoa
Sướng chi bố mẹ thả gà
Cháu con đuổi bắt, cả nhà lòi hen
19/3/2020
Tú Sụn