GIÓ THU SẦU

  • Ảnh: Sưu tầm


GIÓ THU SẦU
Gió thu réo rắt cả đêm thâu
Thời tiết khô hanh chặn bóng câu
Cành liễu đung đưa nghe phát chán
Tàu cau ve vẩy thấy thêm sầu
Yêu thương chất ngất đầy viên mãn
Nhung nhớ triền miên thấm khổ đau
Hiu quạnh chi bằng mùa lá rụng
Một trời xám xịt bởi mưa ngâu
4/9/2023
Tú Sụn