YÊU (Thủ nhất thanh)

(Thủ nhất thanh – Thủ vĩ ngâm)

Yêu lắm em à có biết không
Yêu thương tha thiết cháy trong lòng
Yêu từ ánh mắt say hồn đợi
Yêu đến bờ môi thoả dạ mong
Yêu tính đảm đang mê nhất hạng
Yêu tình chung thuỷ mến vô song
Yêu lòng nhân hậu luôn làm phước
Yêu lắm em à có biết không
23/6/2021
Tú Sụn