VỤ ÁP PHE KHÔNG CÓ ĐỨC*

Ảnh: Sưu tầm


Sữa học đường Hà Nội
Là một vụ áp phe
Cốt kiếm tiền quá bẫm
Hợp pháp và khoẻ re

Để độc quyền phân phối
Họ thêm thắt linh tinh
Trộn mười bảy vi chất
Thoạt nghe là phát kinh

Đúng nghĩa không là sữa
Là thực phẩm chức năng
Chưa thông qua kiểm nghiệm
Mà đã làm thức ăn

Một nguy cơ hiện hữu
Là nhiễm độc từ từ
Vì dư thừa vi chất
Ngũ tạng sẽ bị hư

Áp phe không có đức
Vì món lợi kếch xù
Nếu các cháu sinh bệnh
Chắc chắn sẽ đi tù

Xin phép được kiến nghị
Cần thực nghiệm lâm sàng
Nếu đúng là vô hại
Thì sử dụng an toàn

Trước mắt phải đình chỉ
Kiểm điểm người chủ trương
Cấm không cho sử dụng
Để tránh mọi tai ương

Kiểm điểm Phạm Xuân Tiến
Ham tiền mà làm càn
Không hiểu gì về sữa
Làm các cháu bệnh oan
2/10/2019
Tú Sụn
* Ngày 9/4, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có bài phản ánh, Vinamilk pha vượt quy định 14 loại vitamin, khoáng chất vào Sữa học đường Hà Nội;

Việc này trái với Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 8/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 5450/QĐ-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về Sữa học đường.