TRÒ HỀ CÔNG LÍ

Ảnh: Sưu tầm


Đã hàng vạn quan chức
Can phạm tội tày đình
Xét kỉ luật khiển trách
Xin hỏi có công minh

Khi bị “án” khiển trách
Chuyển lên cấp cao hơn
Gần như thành quy luật
Nên mặt vẫn nhơn nhơn

Thành trò hề công lí
Không đủ sức răn đe
Nếu mãi là khiển trách
Sợ chi mà phải dè

Tại sao chỉ khiển trách
Té ra là một phe
Xét kỉ luật chiếu lệ
Dẫu sao cũng cùng bè

Đất nước càng lụn bại
Khi mãi tình trạng này
Cán bộ cứ tham nhũng
Nhân dân phải trắng tay

Ví dụ ở Hà tĩnh
Vơ vét chục tỷ đồng
Mà ông Nguyễn Văn Quý*
Được khiển trách như mong

Từ vai quản lí chợ
Ăn tiền tỷ nhiều lần
Vẫn lên làm chủ tịch
Của hội đồng nhân dân

Giờ đồng bọn khiển trách
Rồi sẽ điều lên trên
Cứ như thế thăng tiến
Và tham ô vững bền

Kỉ luật mức khiển trách
Chỉ là một trò mèo
Quan gian nhờn pháp luật
Đất nước mãi mãi nghèo
23/8/2019
Tú Sụn
* Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Tĩnh vì đã có những vi phạm: Với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Quản lý chợ TP Hà Tĩnh giai đoạn từ năm 2005 đến tháng 8-2012, đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý tổ chức, bộ máy và người lao động; quản lý tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản.