LỘNG QUYỀN

Ảnh: Sưu tầm


Từ quan nhỏ đến quan to
Nơi đâu cũng có nỗi lo lộng quyền
Người dân mong được bình yên
Nhưng mà cứ mãi ưu phiền buồn đau
Công dân bình đẳng như nhau
Làm theo pháp luật trước sau một lòng
Thế nhưng chẳng được như mong
Thường ngày vẫn thấy có ông làm càn
Cán bộ, công chức làng nhàng
Hành dân vô cớ, vô vàn lý do
Nhiệm vụ Nhà nước trao cho
Lộng quyền, hách dịch hay ho gì nào
Gây ra tai tiếng ồn ào
Để cho kẻ xấu vin vào tung tin
Mở to con mắt mà nhìn
Hàng trăm đàm tiếu, hàng nghìn kẻ khinh
Sao không thương lấy dân mình
Sao không tìm hiểu dân tình ra sao
Vô tư làm bậy, làm ào
Bôi xấu chế độ, cồn cào lòng dân
Lẽ ra lịch sự ân cần
Làm theo pháp luật, cán cân công bằng
Dân tin, dân mến dân khen
Xã hội yên ổn, dân đen yên lòng…
22/5/2018
Tú Sụn